Chlorid Železitý 1Kg (1L) Roztok 40%.

5,92 €

Kód: 183

Prosím zvolte požadovanou variantu.
Množství:

Dostupnost: > 10 Skladem

Kategorie:
Chlorid Železitý / Chemie - lepidla, leptání

<div class="rte"> <p>Chlorid železitý - 40% se používá např. k výrobě desek plošných spojů</p> <p>Výrobek je klasifikován jako ŽÍRAVÝ.</p> <p>H302 Zdraví škodlivý při požití.<br /> H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.<br /> H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.</p> <p>Prodej prouze starším 18 let.</p> </div>